CS Series Industrial Thiết bị bay hơi với chất lượng cao Tấm thép có thể được sử dụng cho thực phẩm tươi, kho lạnh và đóng băng nhanh chóng vv 3,3 Không gian vây khác nhau 4.2, 6.4, 9.0 cho khách hàng Lựa chọn để đáp ứng yêu cầu nhiệt độ khác nhau của phòng.

1 2 3

Tổng cộng 3 trang

Thể loại

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc