Lqf Sê-ri Fast Freezer Đặc biệt Thiết bị bay hơi Thích hợp cho tất cả các yêu cầu thiết kế cho việc làm lạnh và đóng băng thực phẩm sản phẩm.fin Khoảng cách: 6.4 mm - 10 mm - 12 mm.

Tổng cộng 1 trang

Thể loại

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc